OffkonstII_webb52.png
IMG_6665.jpg
Fortbildning:formtagning2.png

 

Vad är Konstitutet?

Konstitutet är en ideell förening som står för kunskapsspridning, fortbildningar, erfarenhetsutbyten, tvärdisciplinära samarbeten och arrangemang i syfte att främja konstnärlig produktion för södra regionens bild- och formkonstnärer. Vi utgår från Malmö, verkar över hela Skåne och ibland även i andra delar av Sverige.

Vårt uppdrag är att stärka bild- och formkonsten i södra Sverige utifrån konstnärernas behov, befintliga produktionsresurser och konstnärsorganisationer. Vår bas utgörs av kollektivverkstäderna i Malmö: KKV Monumental, KKV Grafik, KKV Textil och Mediaverkstaden. Vi samarbetar även med Konstnärscentrum Syd (KC-SYD), Konsthantverkscentrum (KHVC), Konstfrämjandet Skåne, KRO/KIF, DISK och flera andra aktörer inom bild- och formområdet, t ex Skissernas museum i Lund, Fabrikken i Köpenhamn, Moderna Museet i Malmö, Bästa Biennalen! mm.

Vår verksamhet startade 2013 med en officiell invigning under Gallerinatten i Malmö och har bland annat som målsättning att kartlägga och bättre synliggöra de delar som kan underlätta processen från idé till färdigt verk.

Vi arbetar regionalt och interregionalt genom samarbete med flera olika aktörer inom och i anslutning till regionen för att stärka bild- och formkonsten. Detta arbete bygger mycket på dialog och kontaktskapande där Konstitutet företräder yrkesfältet. Syftet har varit att dels sprida de framgångsrika projekt och koncept som Konstitutet har etablerat i Malmö men också att skapa nya koncept som är anpassade för de yrkeskonstnärer som lever och verkar på den platsen. Detta är emellanåt ett lågintensivt arbete, men det har mynnat ut i flera framgångsrika projekt med stor långsiktighet.

Vi dokumenterar löpande vår verksamhet och de olika arrangemang vi står bakom med minnesanteckningar, bilder, reportage, artiklar m.m. se vidare under dokumentation.

Läs mer om oss och våra arrangemang, våra format, nedan.

 

 

Medarbetare

 

Kristian Körner
Verksamhetsledare
0736-18 09 46
Tjänstledig 2019

Robert Moreau
Konstnärlig ledare & projektledare
0702-42 57 00
Tjänstledig 2019

Linnéa Jahn
Projektledare & kommunikation
070-4410433

Marie Loft
Projektledare & metodutvecklare
0706-80 27 73

Anna Fransson
Ekonomi & bokningar
040-96 60 09

 

 

Våra format & serier

Konstitutet har flera egna så kallade format som arrangeras med syfte att främja konstnärlig produktion i Skåne. Formaten syftar till att skapa mötesplatser och kunskapsutveckling. Eftersom Konstitutet har ett regionalt uppdrag sker våra arrangemang på olika platser i regionen och med olika inriktning beroende på vart vi är. Vissa av våra arrangemang är öppna för alla och vissa är endast till för bildkonstnärer.

Hela konsthistorien på 60 minuter. I föreläsningsserien Hela konsthistorien på 60 minuter har Konstitutet bjudit in ett antal konstvetare att tala ingående om ett konstnärskap, en genre eller en epok som tidigare tillhört det gömda, glömda eller fördömda. Läs mer.

KPK – Konstnärer pratar konst. En serie samtal om konst av, med och för yrkesverksamma konstnärer. Syftet med KPK är att ge konstnärer möjlighet att ses och nätverka utanför vernissagesammanhang och hitta kollegor som man på eget initiativ vill bjuda in till ateljésamtal, eller utvidgade samtal om konst. Läs mer.

N15 – Queera strategier för konstproduktion. N15 en föreläsningsserie uppdelad i 3 kapitel à 3 föreläsningar där svenska och internationella konstnärer och teoretiker bjudits in för att ge sina perspektiv på en pågående diskussion om strategier för konstnärligt skapande på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. Läs mer.

Konstitutets poddar. Vissa av våra seminarier och föreläsningar publiceras i i poddformat av tillgänglighetsskäl. Vi vill kunna nå ut till fler och även ge besökare möjlighet att lyssna om. 
Läs mer

Torsdagsbaren. En unik och nördig chans att få inblick in i en persons idévärld. Med ojämna mellanrum bjuds intressanta personer in för att dela med sig av sitt speciella ämnesområde. Alltid på en torsdagskväll, alltid med en föreläsare, alltid vinbar, vinyl-DJ och tilltugg! Läs mer.

Offkonst. Konstitutets samtalsserie om offentlig konst. Genom att bjuda in konstnärer, arkitekter, stadsplanerare, beställare, politiker och organisationer vill vi skapa ett samtal där den offentliga konsten analyseras och belyses ur olika perspektiv. Läs mer.

Konstitutet och Bästa Biennalen! Konstitutet har sedan 2014 samarbetat med Bästa Biennalen! och gör aktiviteter och arrangemang för konstnärerna som deltar. Läs mer.

 

Extra: Kulturdebatten

 

Röster om Konstitutet

 

»Jag tycker Konstitutet fyller en viktig roll mellan institutioner, kollektivverkstäder, gallerier och konstnärer och jag tror och hoppas att verksamheten kommer expandera och utvecklas.«

Jonas Liveröd, konstnär.
Läs hela texten.

 

»Organisationen ger intryck av att vara stringent organiserad, och ändå är man samtidigt mitt i en process, mitt i en levande intern diskurs.«

Kerstin Bergendal, konstnär. 
Läs hela texten.

 

 

 

Press

 

 

Konstitutet är en ideell förening som står för kunskapsspridning, fortbildningar, erfarenhetsutbyten, tvärdisciplinära samarbeten och arrangemang, med syfte att främja konstnärlig produktion för södra regionens bild- och formkonstnärer.

Pressutskick — anmäl er gärna till våra pressutskick, klicka här.

Presskontakt: Kristian Körner, 0736-18 09 46
Konstitutets logotyp: 

 

 

Medverkande


 

Konstitutet grundades 2013. Sedan dess har vi samverkat med en rad individer och verksamheter, bland andra:

Gertrud Alfredsson, Milou Allerholm, Allmedia AB, Patrick Amsellem, Mikael Arvidsson, Kerstin Bergendal, Ragna Berlin, Ana María Bermeo Ujueta, Hans Björn, Julia Björnberg, Conny Bloom, Carin Blücher, Anna Brag, Jes Brinch, Anders Bräck, Greta Burman, Bästa Biennalen, Jan Cardell, Robert Cassland, Dennis Dahlqvist, Tamara De Laval, Markus Degerman, DISK, Jona Elfdahl, Charlotte Eliasson, Lotta Elmros, Per Engström, Fabriken STPLN, Fabrikken for Kunst och Design, KPH, Angelica Falkeling, Helena Fernandez-Cavada, Aron Flemming Falk, Jennifer Forslund, Staffan G-son Lind, Grand Öl & Mat, Jenny Grönvall, Mattias Gunnemyr, Gylleboverket, Christel Hansson, Barbara Holub, Sofia Hultin, Ifö Center, Fredrik Jakobsson, Lisa Jeannin, Elin Maria Johansson, Ýrr Jónasdóttir, Dan Jönsson, Charlotte Karlsson Kruth, Anna Kindvall, KKV Grafik, KKV Monumental, KKV-Textiltryck, Konstfrämjandet Skåne, Konstgalleriet Krets, Konsthantverkscentrum (KHVC), Konstnärshotellet, Konstpool, Mathias Kristersson, Kristianstads konsthall, KRO/KIF, Helena L. Åkesson, Anders Lagombra Jakobsen, Maria Lancing, Peter Land, Landskrona museum, Maria Lantz, Jonas Larsen, Axel Lieber, Lilith Performance Studio, Petra Lilja, Jeanette Lindstedt, Jonas Liveröd, Christel Lundberg, Caroline Lundholm, Ann Magnusson, Maiale Konstgjuteri, Malmö konsthall, Malmö Konstmuseum, Mediaverkstaden, Moderna Museet i Malmö, Jean Christophe Morrison, Jenny Nordberg Pernilla Norrman, Lisa Nyberg, Camilla Nørgård, Lisa Olausson, Magnus Ottertun, P O Persson, Ola Persson, Julia Persson, Matilda Plöjel, Printografen, Marika Reuterswärd, Riksutställningar, Mark Rizell, Johan Röing, Sailor press, Skillinge Emalj, Skissernas museum, Skånes konstförening, Cecilia Sterner, STPLN, Ellen Suneson, Martin Svansjö, Etta Säfve, Tapper Geist, Björn Tillman, Tomelilla Jazzarkiv, Tomellilla konsthall, transparadiso, VED, Rebecca Vinthagen, Wanås, Josabet Werkmäster, Viggo Wichmann, Cecilia Widenheim, Lena Wilhammar, Ystad konstmuseum, Dyveke Zadig, Jonas Åkesson.

 

Kontakt

 

 

 

Adress
Konstitutet
Bragegatan 15
214 30 Malmö


info@konstitutet.se
040-666 50 15

Besök oss gärna på kontoret,
torsdagar mellan 08–16, 
ring och boka tid!