Konstitutets poddar!

Som ett led i att nå ut med vad vi gör så poddar Konstitutet flertalet av våra arrangemang och föreläsningar.Dessa publiceras sedan på vår Soundcloud samt här på vår hemsida. Alla är nedladdningsbara!  

 

 

N15 – Queera strategier för konstproduktion

 

Kapitel 1:3
Sofia Hultin – Stadsvandring som queerfeministisk strategi

 

Kapitel 1:2
Ana María Bermeo Ujueta – Rasism, alibin och vita väggar

 

Kapitel 1:1
Lisa Nyberg – Marginalen, lyssnandets politik och viljan till förändring

 

Inspelningstekniker: Ola Persson
Ljudredigering: Jonas Åkesson
Speakerröst: Edina Senneberg

Kapitel 2:1
Temi Odumosu - Decolonial politics of care in the archive
 

 

Kapitel 2:2
Marina Alves Silva - Det handlar om natten

 

Kapitel 2:3
Carl Åkerlund - Att sjunga sig fri (från ansvar)

 

Kapitel 3:1
Ola Ravn - Køkkenbordet ind på Valand Fællesskab frem for l'art

 

Kapitel 3:2
Christine Bylund - Skriver som jag sprang – om cripat skrivande och motstånd

Kapitel 3:3
Felicia Mulinari Poesi som motstånd – att skriva fram kollektiv i en individualistisk genre

Inspelningstekniker: Linnéa Jahn
Ljudredigering: Emmy Loft
Speakerröst: Emmy Loft

 

Hela konsthistorien på 60 minuter

 

Del 1
Linda Fagerström - Vem skrev konsthistorien? 

Ljud: Petra Lilja
Animation: Nils Bergendal